Úvod

Programy ochrany životného prostredia a klímy
ECSP – Environmental and climate security program

Program, je zameraný na trvalú udržateľnosť životného prostredia, zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov a rizikových skupín obyvateľstva. Zabezpečuje rýchlu diagnostiku základných… Čítajte ďalej

Rovnováha bezpečnosti životného prostredia
ESB – Environmental Security Balance

Je súhrn technologicko-optimalizačne-preventívnych metód a analýz na zabezpečenie dynamickej rovnováhy životného prostredia obce, mesta, regiónu, štátneho útvaru, časti kontinentu… Čítajte ďalej