ECO DEVELOPMENT/ NOR GRANT

Bratislava 16. februára 2023

Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov je  partnerom projektu WIND VENTUS Technologies Bližšie infromácie najdete na webstránke: www.ecodevelopment.tech