PODPORILI SME

Asociácia aktívne odborne podporila:

1. Konferenciu ENKS: Možnosti obnoviteľných zdrojov energie v rámci TTSK

O inovatívnych technológiách na šetrenie energii pre samosprávy a dopravu
25. 3. 2010 Trnava

2. Konferenciu SPA: Bioplyn a biometán  Efektívna alternatíva energie

Biometán – Palivo pre budúcnosť a rozvoj slovenského hospodárstva ako impulz na vznik nízkouhlíkového hospodárstva, pre rast zamestnanosti a ochranu klímy.
28. 3. 2012 Bratislava

3. Konferenciu: VI. ročník výročnej energetickej konferencie SFPA Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska

Vznik a rozvoj zelenej ekonomiky v čase globálnej transformačnej zmeny na Slovensku.
27. 11. 2012 Bratislava

4. Konferenciu: SPA: Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie

Biometán ako nástroj rozvoja zelenej ekonomiky a hospodárskeho rastu Slovenskej republiky.
3. 4. 2013 Bratislava

5. Konferenciu: sféra, a.s. – ENERGOFÓRUM 2013

Symbióza “Modrého plynu” a “Zeleného plynu” ako strategická výhoda konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu Slovenska.
27-28. 5. 2013 Demänovská dolina

6. Konferenciu: National Convention on the EU in Ukraine, Working Group “European Integration Strategy of Ukraine: Energy Demention”

Obnoviteľné a alternatívné zdroje energie: Skúsenosti EU a Ukrajiny.
6. 6. 2013 Dnepropetrovsk

7. Bakalársku prácu: Danková M. – Záujmové skupiny zo Slovenskej republiky a „Klimaticko–energetický balík 2020 EÚ“

MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
2014 Brno

8. Konferenciu: sféra, a.s. – ENERGOFÓRUM 2015

ENERGOFÓRUM 2015 – plyn: Panelová diskusia – Budúcnosť plynu ako paliva

http://www.energoforum.sk/sk/odborne-temy-a-diskusie/clanky/2015/06/23/energoforum-2015-plyn-panelova-diskusia-buducnost-plynu-ako-paliva

video:

https://meettheexpert.net/7N12XBLy7/

22. – 23. 6. 2015  Hotel  Senec