Ekologické mosty – PARTNERSTVO

Ekologické mosty nórsko-slovenskej spolupráce-PARTNERSTVO

OSLO – SKIEN 1.- 4. 10. 2013

Účelom pracovnej cesty je vytvorenie generálneho partnerstva medzi Asociáciou, International Development Norway, Oslo Renewabla Energy and Environment Cluster a Green Business Norway. Nadviazanie spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia (v ochrane ovzdušia, spracovania odpadov a energetickej efektívnosti) v súlade s Európskou legislatívou, ktorá má zabezpečiť väčšiu energetickú bezpečnosť, šetrnosť k životnému prostrediu ako celku a nájsť “zelenú cestu” na trvaloudržateľný konkurencieschopný rast národných ekonomík.

 

 
B_320x100b.indd