Repowermap

Repowermap – európska mapa na podporu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti

Široká sieť organizácií, lokálnych a regionálnych autorít, spoločností a ďalších aktérov v oblasti energetiky vyvíja spoločne interaktívnu online mapu pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť v rámci iniciatívy repowermap.org. Táto iniciatíva je financovaná z prostriedkov programu Európskej únie, ktorý nesie názov Inteligentná Energia Európy (Intelligent Energy Europe – IEE).

Cieľom iniciatívy repowermap.org je podporovať obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť a tak zvyšovať povedomie a zároveň uľahčiť výmenu informácií v tejto oblasti. Hlavnou myšlienkou je ukázať na mape už existujúce príklady obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti v blízkom okolí každého človeka a inšpirovať tak aj ostatných k ich využívaniu. Okrem toho, iniciatíva podporuje nielen výmenu informácií, ale aj šírenie inovačných technológií ako na lokálnej úrovni, tak aj naprieč hranicami. Práve vďaka tomu je možné dosiahnuť významnú synergiu v zvyšovaní povedomia a šírenia informácií v tejto oblasti.

Slovak Re Agency je jedným z partnerov tejto európskej iniciatívy.

Inštalovali ste solárny energetický systém, geotermálne tepelné čerpadlo alebo iné systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie? Alebo ste zatepľovali budovu za účelom zvýšiť energetickú efektívnosť? Pridajte Váš príklad na mapu. Každý príklad je dôležitý!