ČINNOSŤ

1. Vzdelávanie - propagácia novej trhovej politiky založenej na čistých bezuhlíkových resp. uhlíkovo-neutrálnych technológiách v kategórii GREEN CLEAN ECONOMY

2. Školenie na báze nových inovatívnych postupov a procesov ENVIRONMENTAL SECURITY BALANCE

3. Transfer technológií do podnikateľského prostredia s možnosťou participácie, obce, regiónu a štátu s alternatívnou možnosťou cezhraničnej spolupráce

4. Modernizáciu národného hospodárstva a to:

 • energetického sektora,
 • vodného hospodárstva,
 • pôdohospodárstva,
 • biotechnológií,
 • progresívnych nových materiálov.

5. Zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti potenciálnych partnerov na svetovom globálnom trhu

6. Možnosť uloženia finančného kapitálu a diverzifikácie rizika podnikania v nových priemyselných odvetviach  národného hospodárstva doma a vo svete

 • v bioenergetike,
 • v doprave,
 • vo vodnom hospodárstve,
 • v odpadovom hospodárstve,
 • v nanotechnológiach,
 • v energetickej efektivite budov a obytných súborov, mestských štvrtí a mestských aglomerácií.

7. Možnosť zúčastniť sa nadnárodných projektov podporovaných Európskou komisiou a vládami národných štátov

8. Možnosť zúčastniť sa podnikateľských zámerov v rámci medzikontinentálnej spolupráce v oblastiach:

 • inovácii,
 • aplikovaného výskumu,
 • vedy a techniky,
 • poznatkovej ekonomiky.

9. Vytvorenie siete znalostno-inovačných spoločenstiev v oblasti čistých bezuhlíkových technológii na báze GREEN CLEAN ECONOMY