Komárno 2016

Stretnutie zástupcov miest a obcí Ukrajiny s primátorom mesta Komárno v rámci projektu „Budovanie kapacít pre reformu energetického sektora Ukrajiny, ktorý realizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v rámci programu Oficiálnej rozvojovej pomoci SR (SlovakAid). Cieľom tohto projektu je transfer slovenských skúseností v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na komunálnej úrovni. Zástupci 20 ukrajinských miest sa počas týždenného študijného programu v SR stretnú so zástupcami miest SR, ako aj so zástupcami spoločností, ktoré realizovali projekty v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti na komunálnej úrovni. Program ukrajinskej delegácie v Komárne sa realizovalo v spolupráci s Asociáciou pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

http://www.sfpa.sk/event/training-module-for-representatives-of-ukrainian-municipalities/#gallery