Ukrajina 2021

SlovakAid Med-Inno-Centers of Ukraine

Neschvalleny projekt


Hlavným cieľom predkladaného projektu je vybudovanie inovačných medicínskych parkov s bojom proti pandémii COVID-19 a na ochranu obyvateľstva Ukrajiny. Tieto inovačné parky budú centrami spin-off firiem, ktoré budú obsluhovať trenažér na aplikáciu viachladinovej umelej pľúcnej ventilácie a metód liečenia pľúcnych chorôb. Zároveň bude vytvorený inovačný klaster SK UA INNO CLUSTER, ktorý bude po ukončení projektu koordinovať rozširovanie metódy umelej pľúcnej ventilácie a vytvárať pákové efekty pre zabezpečenie financovania a zahraničnej pomoci pre inovačné centrá na Ukrajine.

Miesta realizácie :  Odesa,  Dnipro