GLOBENVIRONMENTPAPER SLOVENSKO 2014

Publikácia GLOBENVIRONMENTPAPER SLOVENSKO 2014 je k dispozícii v elektronickej podobe vo formáte pdf a bude žiadateľovi zaslaná po jeho identifikácii. Žiadateľ zašle žiadosť o zaslanie štúdie na email avbaz@avbaz.sk s uvedením identifikačných údajov vrátane kontaktu a účelu za akým chce štúdiu.

00001