2% z daní

Vzory tlačív z portálu Finančnej správy Slovenskej republiky:

V2Pv12 – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/V2Pv12.pdf

V2Pv12-e – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane – editovateľný vzor

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlacivEdit/V2P-12-print-edit-save.pdf

 

 

Leták si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.

 

Zoznam prijímateľov 2% na rok 2014 zverejnený Komorou notárov SR

 

Užitočné informácie k poukázaniu časti dane nájdete na.