EGD

10.3.2020
Cirkulárna ekonomika – cesta k dekarbonizácii hospodárstva v súlade s aktívnymi opatreniami v oblasti klímy pre novú kvalitu životného prostredia.

Cirkulárna ekonomika – prezentácia